بررسی انتقادی "بازگشت به طبیعت در شعر نیما یوشیج"
1391/3/11

"بازگشت به طبیعت در شعر نیما یوشیج" عنوان مقاله‌ای‌ست نوشته‌ی مجید نفیسی که طبق آن‌چه در توضیح ابتدای مقاله آمده، "ترجمه‌ی فارسی طرح پایان‌نامه‌ی دکترای نویسنده است که در بهار 1995 به تصویب بخش "زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک" دانشگاه UCLA  رسید." متنی که هم‌اکنون می‌خوانید بررسی انتقادی این مقاله و به‌ویژه بخشهایی از آن است که به نیما یوشیج و اندیشه و شعرش مربوط می‌شود.


معنا و جایگاه شعر در فلسفه‌ی هگل
1391/3/10

طبق فلسفه‌ی هگل، رهایی روح از کالبد محسوسش در شعر به کمال می‌رسد، چون ابزار یا دست‌مایه‌ی هنر شاعری خیالی‌ست کاملاً درونی و ذهنی. شعر با موسیقی دارای این وجه مشترک است که صوت، کالبد محسوس [یا صورت] هردوی آنهاست- البته منظور از قالب در این‌جا پوشش مادی نیست بلکه وسیله‌ای‌ست برای ارتباط ذهنها با هم‌دیگر. ولی در شعر، برخلاف موسیقی، صوت که همان صوت محض است، غایت اصلی نیست. در شعر صوت به واژه تبدیل می‌شود که به‌خودی‌خود هیچ معنایی ندارد، بلکه صرفاً نشانه‌ای آزاد برای نمایاندن تصور یا خیالی است.


طلوع بهار
1391/3/10

دوباره باغ پر از شعر سبز رویش شد.
سرود سرخ شکفتن دوباره شد جوشان.
و باز پیک نسیم
ز دور خوش‌خبر و مژده‌بخش می‌آید
...


صفحات: |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19|
نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا