نمایش کتاب

نام کتاب: گ?ت‌وگوی ?لس?ی بین سقراط و نیچه

"گ?ت‌وگوی ?لس?ی بین سقراط و نیچه" مجموعه‌ی ده جلسه گ?ت‌وگو بین سقراط و نیچه است و در این جلسات ده‌گانه‌ی مباحثه، این دو ?یلسو? بزرگ تاریخ ?لس?ه اندیشه‌های ?لس?ی و اجتماعی یک‌دیگر را بررسی انتقادی کرده‌اند و ایرادها و ضع?های نظرهای هم‌دیگر را زیر ذره‌بین نقد ‌گذاشته‌اند. در این کتاب کوشیده‌ام ضمن رعایت بی‌طر?ی، به بعضی از ایرادهای نابه‌جایی که نیچه از سقراط گر?ته و بعضی از داوریهای نادرستی که در حق اندیشه‌های او کرده، پاسخ بگویم؛ و در عین حال اندیشه‌های سقراط را هم از دید نیچه زیر ذره‌بین گذاشته‌ام و آن ا?کاری را که به نظرم نادرست آمده، نقد کرده‌ام. دانلود کتاب

نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا