نمایش کتاب

نام کتاب: ای طلوع تبسم

"ای طلوع تبسم" دومین د?تر شعرهای نیمایی‌ام و در بر گیرنده‌ی پنجاه شعر برگزیده از سروده‌های نیمایی است که بین سالهای 1368 تا 1390 سروده‌ام. د?تر نخست "سرود اشک و تبسم" نام دارد و شامل پنجاه شعر نیمایی از سروده‌های سالهای 1369 تا 1382 است که در سال 1383 به صورت کتاب منتشر کردم.
دانلود کتاب

نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا