نگاهی به اندیشه‌های عرفانی هرمان هسه در "سفر به شرق"
1391/7/29
سفر به شرق سفری‌ست برای گذر کردن از پیچ‌وخم‌های تردید و تشوش، و بن‌بست‌ها و بی‌راهه‌های بی‌اعتمادی و بدگمانی، به سوی آزادراه بی‌انتهای یقین و ایمان. در تمام طول سفر این دو گرایش متناقض، در ره‌پویان سالک و ره‌جویان مسافر، در حال ستیزه‌ای سخت و کشمکشی هولناک است...

چخوف گریزپا و ماجرای فرارش از دام عشق لیدیا میزینووا
1391/7/28
لیدیا میزینووا آنتون چخوف را عاشقانه دوست داشت و در آتش اشتیاق دیدار و مصاحبتش می‌سوخت ولی چخوف ماهها از لیدیا دور و فراری بود. او هشت ماه در سیبری و جزیره‌ی ساخالین و ساحلهای آسیا به سر برد. بعد از بازگشت به پترزبورگ رفت و یک ماه آن‌جا ماند. بعد به ایتالیا و فرانسه رفت. بعد از برگشت به ویلایی در شهرک آلکسین در ساحل رود "اوکا" رفت و مدتی آن‌جا ماند...

چخوف سنگ‌دل و عاشق دل‌شکسته‌اش
1391/7/28
ثابت شده که آنتون چخوف سه شخصیت اصلی نمایش "مرغ دریایی"- نینا زارچنایا، بوریس تریگورین و کنستانتین ترپلف-  را با الهام از شخصیتهای واقعی خلق کرده. نینا زارچنایا را با الهام از شخصیت دوست صمیمی خواهرش و خودش، لیدیا میزینووا؛ و بوریس تریگورین را با الهام از شخصیت نویسنده‌ی نامدار آن زمان، ایگناتی پوتاپنکو، به وجود آورده و در سیمای کنستانتین ترپلوف خودش را در نظر داشته...

جاده‌ای بی‌انتها به سوی رهایی
1391/7/28
 والتر بنیامین از نقادان نامدار و از نظریه‌پردازان ادبی بزرگ آلمان و اروپا در نیمه‌ی نخست سده‌ی بیستم میلادی بود. هانا آرنت او را از یکی از چند منتقد بزرگ دوران خود و نثرش را هم‌پای بنیان اندیشه‌اش، نادره رویدادی شگفت‌انگیز می‌دانست. تئودور آدورنو راز روش نبوغ‌آمیز او را در کشف ناسازگارها و یافتن عناصر ناخوانا و ناهمگون نهان در قلب هر چیز خوانا و درک همخوانیهای ناخوانده می‌فهمید...

نگاهی به زیبایی‌شناسی ادبیات از دیدگاه فلسفه‌ی برگسن
1391/7/28
 هانری لویی برگسن- فیلسوف شهودگرای فرانسوی در انتهای سده نوزدهم و نیمه‌ی نخست سده بیستم- در اثر مشهورش- پژوهش درباره‌ی بخشندگان مستقیم خودآگاهی- که در ایران با عنوان "زمان و اراده‌ی آزاد" ترجمه شده، و در فصل نخست آن، با عنوان "شدت حالات نفسانی"، به موضوعهای گوناگونی هم‌چون احساسها، عاطفه‌ها، هیجانها و مرتبه‌های آنها و کمّی بودن یا کیفی بودن مفهوم شدت و ضعف در آنها و دلایل این شدت و ضعف پرداخته...

نگاهی به زیبایی‌شناسی تاریخی از دیدگاه اومبرتو اکو
1391/7/28
به نظر اومبرتو اکو بین دانش زیبایی‌شناسی در هر دوره‌ی مشخص تاریخی و دیگر واقعیتهای اجتماعی آن دوره، به ویژه جنبه‌های گوناگون تمدن و فرهنگش، ارتباطی تنگاتنگ و همبستگی متقابل معناداری وجود دارد که آنها را در پیوندی ناگسستنی قرار می‌دهد، و در این پیوند پیچیده و همه‌جانبه، به برهم‌کنش دوسویه وامی‌دارد...

اومبرتو اکو و کشتی رمان در اقیانوس زمان
1391/7/27
در رمان "جزیره‌ی روز پیشین"، اومبرتو اکو، از زبان "سن ساون" و در قالب گفت‌وگو با "روبرتو دو لا گریو"- شخصیت اصلی رمان- درباره‌ی ویژگیهای رمان، به گسترش نظریه ادبی‌اش پرداخته و روش‌شناسی ادبی‌اش را درباره‌ی رمان با بیانی طنزآمیز طرح کرده است. چکیده‌ی ایده‌های او درباره‌ی ویژگیهای بنیادی رمان چنین است...

ماندلشتام- مگس مرمرین شعر روسی
1391/7/27
اوسیپ ماندلشتام از دیدگاه مادی یکی از کم‌کارترین، و از دیدگاه معنوی یکی از پردست‌آوردترین شاعران روسی است. طرفه‌شاعری‌ست کم‌گوی و گزیده‌گوی، نادره‌گوی و بهینه‌گوی، با فرهنگی بس گسترده و ژرف. زبانهای روسی و فرانسوی و لاتینی را  به طور کامل می‌دانست...

دکترسلین: دوستدار زندگی صلح‌تبار، بیزار از جنگ مرگ‌بار
1391/7/27
سلین را متهم کرده‌اند به خشونت و تندخویی، به عصبیت و پرخاشگری، به بی‌رحمی و سنگ‌دلی، به  تندوتیززبانی، به هتاکی و هرزه‌بیانی، به نفی‌آیینی و نیست‌انگاری، به ترویج افکار سیاه، منحط، نومیدانه و بدبینانه. او را متهم کرده‌اند که تلخ‌نگارترین نویسنده‌ی فرانسه است، و شاید یکی از تلخ‌گوترین و تلخ‌خوترین نویسندگان تمام دنیا...

کیش مهر [آیین میترائیزم]
1391/7/23
ایزدمهر در زبان اوستایی "میترا" و در زبان پهلوی "میتر" نامیده می‌شد. به باور ایرانیان باستان این ایزد پل ارتباطی بین روشنایی ازلی و روشنیهای این‌جهانی بود و پرتوهای روشنایی را از جهان ازلی به جهان سپنجی می‌آورد و به جهانیان هدیه می‌بخشید. گروهی هم بر این باور بودند که او واسطه‌ی بین آفریدگار و آفریدگان است...

صفحات: |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24|
نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا