اندیشه‌های شبانگاهی-1
1392/6/9
پرنده‌ای که روی شاخه‌ی درختی نشسته
هرگز از شکستن شاخه نمی‌ترسد
چراکه تکیه‌گاهش بالهایش هستند نه شاخه
بال ما هم اعتماد به نفس ماست
آن را تکیه‌گاه خود قرار دهیم و از شکستها نترسیم...

تقسیم عادلانه
1391/10/17
یکی از همرهان از "رهرو هماره در راه" درباره‌ی شیوه‌ی تقسیم عادلانه پرسید. "رهرو هماره در راه" این قصه را برایش حکایت کرد: یک روز صبح، شیر و گرگ و روباه که در جنگل پی شکار بودند، به هم رسیدند و شیر پیشنهاد کرد که کار شکار را شریکی انجام دهند و محصول کار را عادلانه بین خودشان تقسیم کنند. گرگ و روباه پذیرفتند و هرسه با هم به جست‌وجوی شکار رفتند...

اولین رؤیای بیداری
1391/7/27
اولین باری که توی بیداری رؤیا دیدم وقتی بود که هنوز نوجوان بودم. شاید بیشتر از پانزده شانزده  سال نداشتم. یک روز عصر آخرهای پاییز، از آن روزهایی که هوا خیلی خیلی سرد بود و سوز سرما به صورت آدم سیلی می‌زد و تمام وجود آدم را بی‌حس می‌کرد، داشتم تنها از مدرسه برمی‌گشتم خانه، حدود ساعت چهارونیم بعد از ظهر، وقتی از توی خیابان اصلی پیچیدم توی خیابان فرعی...

شکل دگر خندیدن
1391/7/27
خنده می‌تواند از نهایت شادی  یا از شدت اندوه باشد. خنده می‌تواند از فرط امید یا از فرط نومیدی باشد. خنده می‌تواند دیگران را به شادترین شکل بخنداند یا به سوزانترین حالت بگریاند. خنده می‌تواند شادی‌آمیز یا حزن‌انگیز باشد، می‌تواند مهرآمیز یا نفرت‌انگیز باشد، می‌تواند امیدانگیز یا یأس‌آمیز باشد، می‌تواند صلح‌آمیز یا خشونت‌انگیز باشد...

نه گوی کشور افسانه
1391/7/25
بود در كشور افسانه كسى
شهره در نه گفتن
- نام می‌خواهى؟
- نه
- كام می‌جويى؟ ...

مرگ و زندگی
1391/7/25
مرگ همواره با ماست. مرگ هم‌زاد ماست. چه بخواهيم چه نخواهيم در تمام سفرهای زمینی و آسمانی و در تمام پرسه‌زدن‌های بيرونی و درونی هم‌راه ماست، و چه شفيق‌رفیقی‌ست و چه نيكوهمراهی! اگر درستش بشناسيم و نيكش دوست بداريم آن‌گاه بهترين دوست ماست، آموزگاری‌ست كه هزاربار بيشتر و ژرفتر از زندگی به ما درس می‌آموزد و در ذهن ما تجربه می‌اندوزد...

حقیقت در دنیای ما
1391/7/24
 حقیقت در دنیای ما مانند آینه‌ی خمیده‌ی وارون‌نمای شکسته‌ی بی‌شمار تکه‌شده‌ای‌ست که هر تکه‌اش در دست کسی‌ست، و در آن تنها گوشه‌ای کوچک و محدود از جهان، آن هم با سیمایی دگرگون، دیده می‌شود، آن‌گونه که به زحمت قابل بازشناختن است و قابل هزارویک جور تأویل و تفسیر...

نزاع ما و جهان
1391/7/24
وقتی میان شما و جهان نزاعی درمی‌گیرد و کشمکشی رخ می‌دهد، همواره بکوشید تا جانب جهان را بگیرید و او را یاری دهید، زیرا هم‌آورد شما هرچه زورمندتر و پرنیروتر باشد مبارزه با او جانانه‌تر و لذت‌بخش‌تر است. از ضعیف شکست خوردن ننگ‌آور است، بر او چیره شدن هم افتخاری ندارد، پس بکوشید همیشه با حریفان قدرقدرت دست و پنجه نرم کنید...

کودک درون
1391/7/24
کودکی بازی شیرینی بود
کودکی سیبی بود
بر سر شاخه‌ی احساس وجود
کودکی سرخ گلی بود در آن سوی بهار
کودکی بوته‌ی سرسبزی بود...

هرگز
1391/7/24
هرگز رؤياهايت را از سر تنبلی رها نكن.
هرگز رؤياهايت را ناتمام نگذار.
هرگز از رؤياهايت هرچقدر هم ناممكن دل نكن.
...

صفحات: |1| |2| |3|
نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا