نمایش کتاب

نام کتاب: بیژن گرازاوژن در چاه افسون منیژه‌ی سیمین‌تن


"بیژن گرازاوژن در چاه افسون منیژه‌ی سیمین‌تن" یک کمدی تک پرده‌ای‌ست در نه صحنه. این نمایش‌نامه را بر اساس داستان زندگی بیژن و عشق پردردسرش به منیژه- مطابق روایت شاهنامه- نوشته‌ام. چند سال پیش از نوشتن این کمدی، داستانی با همین نام- در مجموعه داستانی با عنوان "که رستم یلی بود در سیستان"- نوشته بودم. بعدن تصمیم گرفتم که آن را به یک نمایش‌نامه‌ی کمدی تبدیل کنم. در این کمدی علاوه بر بیژن و منیژه، یک نقال، شبح کی‌خسرو و رستم هم ایفای نقش می‌کنند.

دانلود کتاب

نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا