نمایش کتاب

نام کتاب: گفت‌وگوی فلسفی بین سقراط و نیچه


"گفت‌وگوی فلسفی بین سقراط و نیچه" مجموعه‌ی ده جلسه گفت‌وگو بین سقراط و نیچه است و در این جلسات ده‌گانه‌ی مباحثه، این دو فیلسوف بزرگ تاریخ فلسفه اندیشه‌های فلسفی و اجتماعی یک‌دیگر را بررسی انتقادی کرده‌اند و ایرادها و ضعفهای نظرهای هم‌دیگر را زیر ذره‌بین نقد ‌گذاشته‌اند. در این کتاب کوشیده‌ام ضمن رعایت بی‌طرفی، به بعضی از ایرادهای نابه‌جایی که نیچه از سقراط گرفته و بعضی از داوریهای نادرستی که در حق اندیشه‌های او کرده، پاسخ بگویم؛ و در عین حال اندیشه‌های سقراط را هم از دید نیچه زیر ذره‌بین گذاشته‌ام و آن افکاری را که به نظرم نادرست آمده، نقد کرده‌ام.

دانلود کتاب

نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا