شاعر!
1391/5/31
 اینک که فصل گم‌شدگی‌های یائسه‌ست
و جست‌وجوی راه رهایی
بی‌حاصل است و یأس‌آور
اینک که خسته‌ایم و خراب‌آلود
از این‌همه تکاپوی نافرجام...

بهاری بیندیش
1391/5/31
خوش‌آهنگ می‌خواند بر شاخه‌ی آرزو
مرغ شوقی
که سرشار بود از تپش
 قلب از مستی آکنده‌اش
و آواز پرشور او بود دلکش:
...

عصر زمستان
1391/5/31
 دل‌خسته‌تر از دوره‌گردی بی‌سروسامان
آواره‌تر از برگ خشکی در مسیر باد سرگردان
آهسته آهسته
در کوچه‌‌وپس‌کوچه‌های خلوت افسوس حسرتناک می‌رفتم
بی‌مقصدومقصود...

حضور سبز تو
1391/5/31
من در حضور سبز تو سرشار رویشم.
با تو درخت شوقم و غرق شکوفشم.
بی تو خزان خشکم و پژمرده‌خاطرم.
با تو پرم ز شور و لبالب ز شورشم.
ای چشمه‌ی طراوت باران!...

تو، ای ستاره‌ی سحر!
1391/5/30
 تو، ای ستاره‌ی سحر! طلوع کن ز مشرق امید.
بده نوید صبح‌سار روسپید
و روزگار روشن رفاقت و صمیمیت
که عمر ما گذشت در شب سیاه و شد تباه
...

وقتی به رنگ آبی می‌اندیشم
1391/5/30
وقتی به رنگ آبی می‌اندیشم
صلح و صفا میان دلم خانه می‌کند
اندوه دور می‌شود از من
سرشار از طراوت لبخند می‌شوم.
...

درد دل با خیام
1391/5/30
خیام!
گفتی که دم را دریابیم
و لحظه‌های فانی و بی‌اعتبار عمر را
با شادی و نشاط
و خوش‌دلی، غنیمت بشماریم...

ابر راکد اندوه
1391/5/20
وقتی که ابر راکد اندوه
آن توده‌ی سترون بی‌بار و نابه‌کار
با آن کدورت متراکم
در آسمان آبی احساس
جاگیر می‌شود...

غم غربت پایان خواهد یافت
1391/4/13
خو نباید بکنیم
من و تو هرگز با نومیدی.
گر نخواهیم و به آن تن ندهیم
یأس در خاطر ما خانه نخواهد کرد.
و اگر با هم یک‌دل باشیم...

در ساعت دوازده شب
1391/4/13
در ساعت دوازده شب
وقتی که من پیاده شدم از قطار تندروی رویدادهای بدانجام
در ایستگاه سانحه‌‌های سیاه نحس
در راه بود توفان
و بعد...

صفحات: |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9|
نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا