دکتر فاطمه سیاح: پیش‌گام راه نقد ادبی نوین در ایران
1391/3/21
 دکتر فاطمه سیاح یکی از صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان پیش‌گام نقد ادبی در ایران است که در این زمینه تحصیلات دانشگاهی داشته و به‌طور علمی با نقد ادبی و تئوریهای نوین آن- در دوران خودش- آشنایی عمیق و دقیق داشته است. او در سال ۱۲۸۱ خورشیدی در شهر مسکو- در یک خانواده‌ی مهاجر ایرانی- زاده شد. تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی را در همین شهر انجام داد و...

ادبیات و نقد ادبی از دید ارستو
1391/3/21
 ارستو که با نگرش منطقی‌اش به پدیده‌ها، همه چیز را قانونمند و منظم می‌دانست، نخستین اندیشمندی بود که کوشید قانونها و اصلهای اساسی حاکم بر آفرینش ادبی را کشف و تدوین کند، شناخت آفریده‌های ادبی را به قاعده و نظم درآورد و اسلوبها و موازینی برای سنجش آنها ایجاد کند. به همین علت، این آموزگار نخست را به‌حق باید بنیان‌گذار و پدر شیوه‌ی منطقی نقد و نظریه‌پردازی ادبی دانست...

جزیره‌ی آشفتگی
1391/3/19
از ظاهر امر چنین برمی‌آيد كه نويسنده‌ی "جزیره"، اثر خود را داستان كوتاه تصور كرده، ولی به راحتی می‌توان نشان داد كه اين نوشته با هيچ تعریفی داستان كوتاه نيست. "جزيره" ترکیبی‌ست ناهمگون و نامتجانس از عناصری پراكنده و نامنسجم، به صورت يك "شبه گزارش"...

درخت سرطانی انحطاط
1391/3/19
رمان "درخت انجیر معابد" آخرین رمان زنده‌یاد احمد محمود و واپسین یادگار به جا مانده از این داستان‌نویس بزرگ است.  این رمان ششمین رمان احمد محمود در طول چهل و پنج سال فعالیت ادبی اوست و پس از رمانهای "هم‌سایه‌ها"، "داستان یک شهر"، "زمین سوخته"، "مدار صفر درجه" و "آدم زنده" منتشر شده است...

مقدمه‌ای بر نقد ادبی
1391/3/19
نقد ادبی دانش کاربردی شناخت، بررسی و سنجش آفریده‌های ادبی است. این دانش امکان تفسیر، تحلیل و تأویل یک تألیف ادبی را فراهم می‌آورد و ابزار مناسبی‌ست برای باز کردن گره‌های کور یک متن ادبی، توضیح و تشریح پیچیدگیهای درونی‌اش، آشکار ساختن جنبه‌های پوشیده و پنهانش، و پرتو افکندن بر تاریکناهای زیر سایه مانده‌اش...

ادبيات و نقد ادبی از ديدگاه سقرات و افلاتون
1391/3/18
سقرات نخستين منتقد ادبی بود كه گفته‌هایی از او در عرصه‌ی نقد ادبی نقل شده است. این گفته‌ها- همانند ساير گفته‌هایش- از طريق آثار افلاطون و درآميخته با نظر او به ما رسيده است. سه رساله‌ی "دفاع سقراط" (آپولوژی)، "عشق و زيبایی" (فايدروس) و "هنر راوی" (ايون) مهمترين آثار افلاتون درباره‌ی نظر سقرات راجع به نقد ادبی‌اند...

فتحعلی آخوندزاده: پیش‌گام راه نقد ادبی نوین در ایران
1391/3/19
نقد ادبی نوین در ایران، در اواخر حکومت قاجار (اوایل سده‌ی سیزده خورشیدی) به‌وجود آمد و ریشه‌ی اصلی پیدایش آن، گذشته از ضرورتهای زمانه و تحولات اجتماعی در آستانه‌ی انقلاب مشروطیت، آشنایی با مبانی فرهنگ و تمدن و ادبیات و علوم اروپایی، از جمله نقد ادبی اروپایی بود....

تصویر خیال‌انگیز چشم‌به‌راهی با جوهر ابهام
1391/3/18

شعر را به دو شیوه‌ی کلی می‌شود نقد کرد: شیوه‌ی نقد عمومی- شیوه‌ی نقد تخصصی. در شیوه‌ی نقد عمومی یک شعر، تمام عنصرهای اصلی آن را در نظر می‌گیریم و با بررسی انتقادی این عنصرها شعر را نقد می‌کنیم. در شیوه‌ی نقد تخصصی، شعر را از زاویه‌ی دیدی خاص و بر اساس نگرشی تخصصی نقد می‌کنیم...

بررسی انتقادی "بازگشت به طبیعت در شعر نیما یوشیج"
1391/3/11

"بازگشت به طبیعت در شعر نیما یوشیج" عنوان مقاله‌ای‌ست نوشته‌ی مجید نفیسی که طبق آن‌چه در توضیح ابتدای مقاله آمده، "ترجمه‌ی فارسی طرح پایان‌نامه‌ی دکترای نویسنده است که در بهار 1995 به تصویب بخش "زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک" دانشگاه UCLA  رسید." متنی که هم‌اکنون می‌خوانید بررسی انتقادی این مقاله و به‌ویژه بخشهایی از آن است که به نیما یوشیج و اندیشه و شعرش مربوط می‌شود.


صفحات: |1| |2| |3| |4| |5|
نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا