اندیشه‌های شبانگاهی-1
1392/6/9

پرنده‌ای که روی شاخه‌ی درختی نشسته
هرگز از شکستن شاخه نمی‌ترسد
چراکه تکیه‌گاهش بالهایش هستند نه شاخه
بال ما هم اعتماد به نفس ماست
آن را تکیه‌گاه خود قرار دهیم و از شکستها نترسیم...زندگی از مرگ پرسید:
- چرا بیشتر مردم عاشق من‌اند ولی از تو بیزارند؟
مرگ پاسخ داد:
- چون تو دروغی شیرینی و من حقیقتی تلخ...زمان و زندگی دو آموزگار مدرسه‌ی عمرند:
زندگی به ما شیوه‌ی کاربرد بهینه‌ی زمان را می‌آموزد.
زمان به ما ارزش زندگی را می‌آموزد.
آن‌که از این دو آموزگار درس می‌آموزد، بهروز است.برای هرکس زمان چیزی‌ست:
برای یکی آتش شعله‌وری‌ست که در آن در حال سوختن است.
برای یکی بهمن غلتانی‌ست که در آن در حال منجمد شدن است.
برای یکی دریای آرامی‌ست که در آن شناور است.
برای یکی باتلاق فروکشنده‌ای‌‌ست که در آن در حال غرق شدن است.
برای یکی طوفان درهم‌شکننده‌ای‌ست که با آن در کشاکش است.
برای یکی نسیم نوازشگری‌‌ست که با آن در صلح و صفاست.اگر دوستمی
پشت سرم نیا چون شاید گمراهت کنم
جلوتر از من نرو چون شاید گمت کنم
همراهم باش تا با هم راه درست را پیدا کنیم.اشک از لبخند گرانقدرتر است
زیرا
لبخند به یاد هرکسی ممکن است
بر لبهایمان بنشیند
ولی اشک
تنها به یاد کسی از چشمهایمان جاری می‌شود
که عاشقانه دوستش داریم.

اشکها واژگانی هستند
که چشمها آنها را بیان می‌کنند
هنگامی که زبان
در بند احساسات گرفتار شده
و بند آمده استبعضی از آدمها مثل ابرهای سیاه‌دل‌اند، همین که به زندگی دیگران پا می‌گذارند آن را تیره و تار می‌کنند.
بعضی از آدمها مثل ابرهای روشن‌روان‌اند، همین که به آسمان زندگی دیگران پا می‌گذارند آن را سرشار از نقش‌ونگارهای رنگارنگ می‌کنند.پیروزی به دست آوردن چیزهایی‌ست که دوستشان داریم.
بهروزی دوست داشتن چیزهایی‌ست که به دستشان آورده‌ایم.زندگی فرصت است، از آن استفاده کن.
زندگی زیبایی‌ست، تحسینش کن.
زندگی رؤیاست، به آن واقعیت ببخش.
زندگی چالش است، با آن رودررو شو.
زندگی وظیفه است، به انجامش برسان.
زندگی بازی است، سرگرمش شو.
زندگی نمایش است، در آن نقش ایفا کن.
زندگی وعده است، به آن وفا کن.
زندگی اندوه است، بر آن چیره شو.
زندگی زورآزمایی‌ست، در آن شرکت کن.
زندگی تراژدی است، در برابرش قرار بگیر.
زندگی ماجراجویی‌ست، شهامتش را داشته باش.
زندگی شانس است، آن را بیازما.
زندگی بالندگی‌ست، با آن شکوفا شو.

شهریور 1392

نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا