بهار مژده می‌دهد
1391/12/30

بهار مژده می‌دهد
که نیست ماندگار فصل مرگ باغ
و نیست پایدار فصل سرد یأس یائسه
و نیست برقرار تا ابد سکوت غم‌نشسته‌ی قناریان در قفس اسیر
...

بهار مژده می‌دهد که می‌رسد ز راه، فصل سبز نوشکفتگی
و می‌رسد ز راه، نوبت شکوفه دادن نهالهای آرزو
و می‌رسد ز راه، وقت نغمه خواندن پر از نشاط بلبلان اشتیاق.

آخر اسفند 1391

 

 


نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا