زن!
1391/12/17


 [بر اساس شعری از فدریکو مایور]

[هدیه به زنان سرزمینم به مناسبت روز جهانی زن]


  زن!
  آواز تازه‌ای
  با خود به ارمغان آوردی
  اما
  ما مردها
  هرگز به تو اجازه ندادیم
  تا نغمه سردهی
  هرچند بانگ تو
  آوای نیمه‌ای ز جهان است.

  □
 
  زن!
  چشمان تو به شیوه‌ی دیگر
  دنیا را
  می‌بیند
  اما
  هرگز نخواستیم ما
  تا آشنا شویم
  با معنی بدیع و عمیق نگاه تو.

  □

  زن!
  در زیر پوستت
  می‌پروری تو دانه‌ی آینده‌ای نوین
  و پرتوی که روشنی راههای نوست
  در امتداد عصیان
  و امتداد صلح
  زن همچو پل
  زن همچو سبزساقه‌ی پیوند
  زن همچو ریشه
  و میوه‌ی رسیده‌ی مهر
  سرشار از طراوت
  لبریز لطف و غرق لطافت.

  □

  زن!
  دستان تو اگرچه لطیفند
  با این وجود
  سرشار قدرتند
  آکنده‌اند از
  نیروی زندگی
  اینک!
  در گلشن امید
  و باغ آرزو
  با دست پرتوانت
  بنشان نهال نازک فردای تازه را
  آن را بپروران
  تا ریشه گسترد
  و بارور شود
  و میوه‌اش
  دنیای تازه‌ای باشد سرشار دوستی
  دنیایی از خشونت خالی
  و پاک از سیاهی تبعیض
  دنیای روشنی
  آکنده از برابری
  آکنده از عدالت و آزادی
  آکنده از کرامت انسانی.

 اسفند ۱۳۸۸


نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا