آلودگی هوا
1391/10/22

ای داد از این
دود غلیظ مهلک و ذرات مرگبار
فریاد از این
آلودگی گند نفس‌گیر
از سرب و سولفور
از بنزن- این کثافت منفور.

احساس می‌کنم نفسم بند آمده...
احساس می‌کنم دارم می‌شوم خفه...

در این هوای دودی آلوده
آکنده از کدورت دوده
آخر چگونه پاک توان ماند؟
آخر چگونه شاد توان زیست؟
آخر چگونه مهر توان ورزید؟

دل‌مرده‌ام.
افسرده می‌روم
و فکر می‌کنم
لبریز از ملال و کسالت:
آخر چگونه می‌شود اینجا
طعم خوشی چشید؟
آخر چگونه می‌شود اینجا نفس کشید؟

 دی 1391

نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا