نیما!
1391/10/13

                                     [برای نیما یوشیج، در سیزدهم دی 1391، سال‌گشت خاموشی‌اش.]نیما! نمرده‌ای، نه، هرگز نمرده‌ای
همواره زنده‌ای.

در شعرهای شب‌زده‌ی صبح‌خواه خود
با آن زبان زنده‌ی برخاسته ز دل
در نامه‌های راهگشایت
با آن کلام گرم و صمیمی
در حرفهای تازه‌ی همسایه
با ایده‌های روشن پرمایه
تابنده‌ای.

در ذهن شعردوستان
در قلب عاشقان سخنهای یادمان
تا آن زمان که هستم و هستیم
تا آن زمان که شاعری و شعر زنده است
پاینده‌ای.

سیزده دی 1391

نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا