خرگوشها و هویج
1391/3/17

[خرگوش اول روی زمین نشسته است. قطعه‌های رنگارنگ خانه‌سازی دور و برش پخش شده و او در حال ساختن خانه با آنها و خواندن شعر است.]
                       
خرگوش اول:
آخ که چه کیفی داره                               
این بازی نازنازی!
وای که چقدر باحاله                               
بازی خونه‌سازی!

دارم خونه می‌سازم                                 
یه خونه‌ی حسابی
دیوارهایش قرمز                                   
در حیاطش آبی.

پنجره‌هاش سبز و زرد                             
اتاقهاش رنگ‌وارنگ
خونه‌ی خیلی بزرگ                                
از سر تا پایش قشنگ.
                       
حیاط آن چه سرسبز!                               
باغچه‌ی آن چه پر گل!
این گوشه‌اش گل سرخ                            
آن گوشه یاس و سنبل.

هم جای بازی داره                                 
هم تاب و هم سرسره.
حوض فواره‌دارش                                 
از ماهی قرمز پره.

خونه به این قشنگی                              
هرگز کسی ندیده.
هرکی می‌گه که دیده                             
حتماً تو خواب دیده.

[خرگوش دوم وارد می‌شود و چون ‌خرگوش اول را سرگرم بازی می‌بیند، می‌رود به طرفش و با او سرگرم گفت‌وگو می‌شود.]

خرگوش دوم:
سلام، سلام، همبازی                           
ای خرگوش باصفا.
داری چکار می‌کنی                            
تنها نشستی اینجا؟         

خرگوش اول:
سلام به روی ماهت                             
خرگوش خوب و نازم.
مشغول بازی‌ام من.                              
دارم خونه می‌سازم.

خرگوش دوم:
اجازه می‌دی که من                           
هم‌بازی تو باشم؟
با یاری و هم‌کاری                             
خونه بسازیم با هم؟

خرگوش اول:
نه، نه، نه، نمی‌خوام                         
بازی کنیم دوتایی.
می‌خوام خونه‌ی خود را                      
درست کنم تنهایی.

خرگوش دوم:
کار تو بی‌نتیجه‌ست                              
وقتی که باشی تنها.
مگر که نشنیده‌ای                                
تو قصه‌ی هویج را؟

خرگوش اول:
قصه‌ای را که گفتی                             
نشنیده‌ام عزیزم.
ازت می‌خوام که آن را                         
تعریف کنی برایم.

خرگوش دوم:
اگر می‌خوای بشنوی                         
گوشهای خود را وا کن.
نمایش هویج را                               
با چشم باز نگا کن.
                        

خرگوش‌ها:
نون و پنیر و پسته- میون شهر قصه- هویج خیلی چاقی- رویید میون باغی.

هویج:
سلام سلام بچه‌ها- بچه‌های باصفا- من هویج شیرینم- زردک نازنینم- درشت و آب‌دارم- مزه‌ی خوبی دارم- پر از ویتامینم من- مال ورامینم من- قد و بالام بلنده- گیسم مثل کمنده- هیکل چاقی دارم- خب، آخه ورزشکارم- مثل یه کوه می‌مونم- اینو خودم می‌دونم- کی این همه زور داره؟- تا منو در بیاره؟

خرگوش اول:
وای چه هویج نازی- خوب شد که دیدمش من- باید درش بیارم- جون می‌ده واسه خوردن.

[جلو می‌رود و سعی می‌کند هویج را بکشد و از جا بکند، ولی موفق نمی‌شود.]

هویج:
چی فکر کردی عزیزم؟- فکر کردی این کار ساده‌ست؟- اما نکش تو زحمت- که زحمتت بی‌فایده‌ست.

خرگوش اول:
آهای هویج درنمی‌آد- کاری ازم برنمی‌آد- السون و ولسون- زود خودتو برسون.

[خرگوش دوم جلو می‌آید و خرگوش اول را از پشت بغل می‌کند و عقب می‌کشد.]

خرگوش دوم:
وای چه هویج چاقی- بهتر از این چی می‌شه؟- باید ز ریشه کندش- اما انگار نمی‌شه.

هویج:
چی فکر کردی عزیزم؟- فکر کردی این کار ساده‌ست؟- اما نکش تو زحمت- که زحمتت بی‌فایده‌ست.

خرگوش‌ها:
آهای هویج درنمی‌آد- کاری ز ما برنمی‌آد- السون و ولسون- زود خودتو برسون.

[خرگوش سوم جلو می‌آید و خرگوش دوم را از پشت بغل می‌کند و عقب می‌کشد.]

خرگوش سوم:
وای چه هویج سفتی- بپا زمین نیفتی- تنهایی کار خرابه- کمک بخواه، شنفتی؟

هویج:
چی فکر کردی عزیزم؟- فکر کردی این کار ساده‌ست؟- اما نکش تو زحمت- که زحمتت بی‌فایده‌ست.

 خرگوش‌ها:
آهای هویج در نمی‌آد- کاری ز ما بر نمی‌آد- السون و ولسون- زود خودتو برسون.

[خرگوش چهارم جلو می‌آید و خرگوش سوم را از پشت بغل می‌کند و عقب می‌کشد.]

خرگوش چهارم:
وای چه هویج زردی- خوراک امروز ماست- می‌دونی باید چه کار کرد؟- بازم باید کمک خواست.

هویج:
چی فکر کردی عزیزم؟- فکر کردی این کار ساده‌ست؟- اما نکش تو زحمت- که زحمتت بی‌فایده‌ست.

خرگوش‌ها با هم:
آهای هویج درنمی‌آد- کاری ز ما برنمی‌آد- السون و ولسون- زود خودتو برسون.

[دو خرگوش دیگر می‌آیند و خرگوش‌های دیگر را از پشت بغل می‌کنند و عقب می‌کشند.]

خرگوش‌ها:
السون و ولسون- زود خودتو برسون- السون و ولسون- زود خودتو برسون. السون و ولسون- زود خودتو برسون.

هویج:
چی فکر کردی عزیزم؟- فکر کردی این کار ساده‌ست؟- اما نکش تو زحمت- که زحمتت بی‌فایده‌ست.

[خرگوش‌ها با تلاش دسته‌جمعی هویج را از جا می‌کنند و همه با هم از پشت روی زمین می‌افتند. بعد درحالی‌که هویج روی زمین افتاده، خرگوش‌ها از جا بلند می‌شوند، دست‌های هم را می‌گیرند، دور هویج می‌چرخند و دسته جمعی می‌خوانند.]

خرگوش‌ها:  
ای هویج خوشمزه- دیدی درت آوردیم- وقتی شدیم یه دسته- چی به سرت آوردیم؟
چه این هویج شیرینه- اجرت زحمت ماست- چه خوب و نازنینه- حاصل همت ماست.
وقتی که با هم باشیم- چه زورمون زیاده- وقتی که تنها باشیم- زحمتمون بی‌فایده.
وقتی که تنها باشیم- مشکل می‌شه فراوون- وقتی که با هم باشیم- هر کاری می‌شه آسون.

مهر 1388

نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا