نزاع ما و جهان
1391/7/24

وقتی میان شما و جهان نزاعی درمی‌گیرد و کشمکشی رخ می‌دهد، همواره بکوشید تا جانب جهان را بگیرید و او را یاری دهید، زیرا هم‌آورد شما هرچه زورمندتر و پرنیروتر باشد مبارزه با او جانانه‌تر و لذت‌بخش‌تر است. از ضعیف شکست خوردن ننگ‌آور است، بر او چیره شدن هم افتخاری ندارد، پس بکوشید همیشه با حریفان قدرقدرت دست و پنجه نرم کنید، در این صورت شکست و پیروزی شما هر دو افتخارآفرین و مایه‌ی سرافرازی و مباهات است، از این رو همواره در مبارزه با جهان، او را یاری دهید و جانبش را بگیرید تا حریفی هرچه توانمندتر داشته باشید.

در نزاع ما و جهان، حق همیشه با جهان نیست همان‌گونه که حق همیشه با ما نیست.

در نزاع ما و جهان، نه آن که قویتر است پیروز است و نه آن که برحق‌تر است. پیروز اوست که فرصت‌طلب‌تر و زرنگتر است.

در نزاع ما و جهان، هم‌چون نزاع هر جزء با کل خویش، جزء و کل هردو دگرگون می‌شوند، اگرچه دگرگونی کل نامشهود بماند و دگرگونی جزء به نابودی‌اش بیانجامد.

در نزاع ما و جهان، جهان ما را با خویش هم‌‌آهنگ می‌سازد، و اگر نتواند به طور موقت هم که شده صدایمان را خفه می‌کند و ما را از سر راهش برمی‌دارد.

در نزاع ما و جهان، پیروزی مطلق معنایی ندارد، هرکدام پیروز شویم در پیروزی خود، راه بر پیروزی هم‌آوردمان هموار کرده‌ایم.

در نزاع ما و جهان، به جای آن‌که به فکر پیروزی بر جهان باشیم، به فکر این باشیم که شکست نخوریم، و برای آن‌که شکست نخوریم باید برحق باشیم و گامی از جهان در مسیر تکاملش پیشتر.

در نزاع ما و جهان، پیروز حقیقی جهان است، چرا که حتا اگر ما هم بر جهان پیروز شویم، به عنوان بخشی کوچک از جهان، او را به پیروزی رسانیده‌ایم.

مهر 1382

نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا