هان ای دروغ!
1391/7/16

هان ای دروغ معجزه‌گر، ای گره‌گشا!
هان ای دروغ دلبر زیبا!
ای نازنین نگار فریبا!
لبریز از تو است دهانهای حیله‌گر
با حکم تو
بیرون می‌آید از دهن حقه بازها
بسیار وعده‌های خوشف بچه‌گول زن
خررنگ کن‌دعاوی سفم‌دار و شاخ‌دار.

با تو چه شوخ‌چشم و وقیحانه می‌توان
در چشمهای هموطنان زل زد
و قاطعانه گفت: دو دو تا هزارتا
بی‌لرزش صدا
و گفت: ماست هست سیاه و ذغال هست سفید
و روز هست شب
شب نیز روز هست.

تو در دهان شیفتگانت
شیرینتری ز پشمک و قطاب و باقلوا
نقل و نبات محفل کذاب‌پروری.

خوش باش و از خوشی
بشکن بزن
که دور، دور تست
و حکم، حکم تو
ای حاکم توانگر قدرتمند
اکنون در این دیار تقلب
فرمان‌روا تویی.

هان ای دروغ خوب!
هان ای متاع رایج مرغوب!
ای ارزش گرامی محبوب!

مهر 1388


نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا