بادبادکم من
1391/6/6

بادبادکم من، می‌پرم نرم و سبک‌بال
در آسمانها می‌روم بالا و بالا
تا دوردست آرزوها.

بازی‌کنان در جست‌وخیزم، شاد و خندان
با ابرهای مهربان شوخ و بازیگوش
هستم هم‌آغوش.

من با نسیم آهسته و آرام می‌رقصم
با هم به نجواییم و در رازونیازی گرم
غرق نوازش می‌کند روی مرا با دستهایش نرم.

در آسمان همبازی‌ام هستند گنجشکان
هم‌راه من در حال گردش سارهای پرهیاهویند
 با من به بحث و گفت‌وگو سرگرم قمریهای پرگویند.

با چشمهای باز در حال تماشایم
می‌بینم از آن‌جا زمین و هرچه در آن است
هر زشت و زیبا را که در آن هست پیدا یا که پنهان است.

با حیرت و حسرت تماشا می‌کنندم
چشمان غرق شور و شوق آرزومندان پرواز
آن چشمهای خیره بر من در میان آسمان بی‌کران آبی دل‌باز.

بادباکم من، عاشق بالاروی و اوج‌گیری
سرگرم پروازم در آفاق بلند آرزوها
هست آشیانم بر فراز آسمان آبی رؤیا.

شهریور 91

نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا