موجهای کف‌آلود
1391/3/19
موجهای کف‌آلود خاطره‌ها. رنگها و بی‌رنگیها. نغمه‌های گم‌شده در سکوت. سردرگم و سرگشته. در هم تنیده و پاره پاره شده. به هم پیوسته و از هم گسسته. دقایق میرای اشک و شادی. در افقهای دوردست پرچمی در اهتزاز. پرچم فراموشی. سرگردان میان خواب و بیداری. سرگردان میان کابوس و رؤیا...

صفحات: |1| |2| |3|
نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا